Strahan untuk Memulakan Sesi Pembukaan

Strahan untuk Memulakan Sesi Pembukaan

ASHP Pertengahan Tahun 2022 Jadual Mesyuarat & Pameran Klinikal Sepintas lalu

ASHP Pertengahan Tahun 2022 Jadual Mesyuarat & Pameran Klinikal Sepintas lalu

Berkumpul Bersedia untuk Kembali sebagai Acara Persendirian

Berkumpul Bersedia untuk Kembali sebagai Acara Persendirian

Sesi Asah dalam Mengkompaun Halangan

Sesi Asah dalam Mengkompaun Halangan

Paul Walker, Presiden ASHP, Galvanizes 2022 Midyear Gathering

Paul Walker, Presiden ASHP, Galvanizes 2022 Midyear Gathering

Strahan Memulakan Sesi Pembukaan

Strahan Memulakan Sesi Pembukaan

Mengemas kini Semakan Bab Pengkompaunan Tidak steril

Mengemas kini Semakan Bab Pengkompaunan Tidak steril

Memperincikan Perubahan Bab USP Pengkompaunan Steril

Memperincikan Perubahan Bab USP Pengkompaunan Steril

Menggunakan Robot Pengkompaun untuk Meningkatkan Kecekapan, Keselamatan

Menggunakan Robot Pengkompaun untuk Meningkatkan Kecekapan, Keselamatan

Mengatasi Halangan Pemakanan Parenteral

Mengatasi Halangan Pemakanan Parenteral

Merancang untuk Pengubahsuaian Pengkompaunan Steril yang Lancar

Merancang untuk Pengubahsuaian Pengkompaunan Steril yang Lancar